Tenant & Partner logotype

Jonas Olsson

Projektledare – Etablering

Min resa på Tenant & Partner började i januari 2014, och har sedan dess haft förmånen att få arbeta på en arbetsplats präglad av utvecklingsanda och ödmjukhet. Tillsammans skapar vi på Tenant & Partner värde för våra intressenter och vi ställer upp för varandra i framgång och motgång. Jag kan med stolthet och glädje blicka tillbaka på genomförda projekt och samtidigt känna spänning och lust för det outforskade och vår fortsatta resa mot ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.

Vi har en stark kultur på Tenant & Partner. Som konsult möts man ständigt av nya situationer, utmaningar och krav, och allt som oftast utanför kontorets trygga atmosfär. Jag skulle säga att det starkaste bidraget till att vi kan leverera kvalitativa tjänster och projekt med energi och entusiasm är kulturens förtjänst. Vår kultur präglas av omtanke, kollektiv kraft, autonomi, inre- och yttre hälsa samt att vi alltid ska sträva mot att ha kul på vägen. Har vi roligt och trivs, då kommer prestationen av sig självt.

Mina studier på Chalmers var några lärorika år och min kandidatexamen i Affärsutveckling och entreprenörskap inom bygg- och fastighetsbranschen gav mig en riktigt bra grund till mitt arbete som projektledare idag. Efter mina första 3 år var jag dock intresserad av att fortsätta förkovra mig, så jag läste även en Master på Chalmers arkitektur, och då med inriktning på miljö- och hållbarhet.

Efter min tid på högskolan arbetade jag ett par år på ett arkitektkontor innan jag tog klivet från projektering till projektledning. På Tenant & Partner arbetar jag som projektledare och hjälper våra kunder med allt som har med en kontorsetablering att göra. Vårt varumärkeslöfte Performing workplaces® speglas alltid i våra projektmål och innebär i praktiken att alla aktiviteter vi utför ska sträva mot målbilden att skapa en värdeskapande och presterande arbetsplats. Som projektledare ansvarar jag för att samordna och koordinera projektet som helhet, men också delprojekt säkerhet, AV-teknik, inredningskoncept, kommunikation, förändringsarbete och fysisk flytt. Den viktigaste, och ofta den mest komplexa, uppgiften är vår roll som hyresgästombud där vi under hela projektet säkerställer att kunden får det som är kontrakterat i hyresavtalet.

På Tenant & Partner ges alla möjligheten att ta hand om sin inre- och yttre hälsa. Fysisk aktivitet är en stor del av min fritid, och jag får även möjlighet att integrera den i mitt arbete. Vintertid är det fokus på längdskidor och sommartid blir det löpning både på asfalten och terräng. Rullskidor är även en favorit en varm sommardag!

 

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Tenant & Partner?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@tenantandpartner.com