Tenant & Partner logotype

Pricken Lidholm

Flyttprojektledare – Etablering

Jag arbetar som projektledare med etablerings- och omlokaliseringsprojekt. I min roll hanterar jag primärt hyresgästens alla frågor från det att hyreskontraktet är signerat till dess att inflyttningen är klar. Som projektledare planerar jag projektets helhet och är ytterst ansvarig för alla delprojekt i lokalplanerings- och etableringsfasen. Jag leder projektmöten, styr- och referensgrupp och övriga projektmedlemmar samt följer upp ekonomin i projektet. 

Det som gör att jag trivs på jobbet är variationen mellan mina arbetsuppgifter och arbetsområden. Det är stimulerande att träffa olika kunder inom helt olika branscher samt möta olika arbetskulturer. Jag tycker det är inspirerande att engagera interna resurser och externa konsulter i projektet så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak, i rätt tid och till rätt kvalité.

Innan jag började på Tenant & Partner jobbade jag 15 år i mediebranschen med marknadsföring, event, IT- och webbutveckling samt rena affärsutvecklingsprojekt. Jag är utbildad i marknadsekonomi och projektledning på IHM Business School.

Det roligaste med mitt jobb är att jag hela tiden skaffar mig ny kunskap och erfarenhet.  Det finns verkligen inget facit till ett lyckat projekt. En förmåga som är viktig i vår roll, är just förmågan att intressera sig för alla utmaningar, ta till sig och dra lärdom av dem. Samt därefter dela kunskapen vidare och dra nytta av det i nästa projekt.

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Tenant & Partner?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@tenantandpartner.com