Tenant & Partner logotype

Evelina Engqvist

Teamcoach & Projektledare – Etablering

Jag arbetar som teamcoach och projektledare med etablerings- och omlokaliseringsprojekt på Tenant & Partners Göteborgskontor.

I min roll som projektledare hanterar jag primärt hyresgästens alla frågor från det att hyreskontraktet är signerat till dess att inflyttningen är klar. Jag planerar projektets helhet och är ytterst ansvarig för alla delprojekt i lokalplanerings- och etableringsfasen. Jag leder projektmöten, styr- och referensgrupp och övriga projektmedlemmar samt följer upp ekonomin i projektet. Jag hanterar upphandling av säkerhetssystem, inredning, spridningsnät, AV m.m. Inget projekt är det andra likt!

Rollen som teamcoach innebär att jag försöker omfamna alla kollegor i teamets behov av utveckling, deras välmående och värdeskapande

Det som gör att jag trivs på jobbet är variationen mellan mina arbetsuppgifter och arbetsområden. Det är stimulerande att träffa olika kunder inom helt olika branscher samt möta olika arbetskulturer. Olikheterna mellan våra kunder och projekt gör att jag ställs inför olika frågor och problemställningar.

Jag tycker det är inspirerande att engagera interna resurser och externa konsulter i projektet så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité.

Vi är ett glatt och positivt gäng på plats i Göteborg som gör att det är stimulerande och kul att gå till jobbet! 

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Tenant & Partner?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@tenantandpartner.com