Evelina Engqvist

Evelina Engqvist

Flyttprojektledare – Etablering

Jag arbetar som projektledare med etablerings- och omlokaliseringsprojekt på Tenant & Partners Göteborgskontor.

I min roll hanterar jag primärt hyresgästens alla frågor från det att hyreskontraktet är signerat till dess att inflyttningen är klar. Som projektledare planerar jag projektets helhet och är ytterst ansvarig för alla delprojekt i lokalplanerings- och etableringsfasen. Jag leder projektmöten, styr- och referensgrupp och övriga projektmedlemmar samt följer upp ekonomin i projektet. Jag hanterar upphandling av säkerhetssystem, inredning, spridningsnät, AV m.m. Inget projekt är det andra likt!

Det som gör att jag trivs på jobbet är variationen mellan mina arbetsuppgifter och arbetsområden. Det är stimulerande att träffa olika kunder inom helt olika branscher samt möta olika arbetskulturer. Olikheterna mellan våra kunder och projekt gör att jag ställs inför olika frågor och problemställningar.

Jag tycker det är inspirerande att engagera interna resurser och externa konsulter i projektet så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité.

Vi är ett glatt och positivt gäng på plats i Göteborg som gör att det är stimulerande och kul att gå till jobbet! 

evelina.engqvist@tenantandpartner.com

0765451779

Jobbar du redan på Tenant & Partner?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@tenantandpartner.com
  • Anna Engblom
  • Anna Lundberg
  • Anna Vademo
  • Conny Johansson
  • Daniel Lorentzon
  • Ellen Friedman
  • Eva Paatere
  • Evelina Engqvist
  • Filippa Järkås
  • Fredrik Carlman
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor