Lediga jobb

Att skriva att CV och ett personligt brev kan ibland vara svårt. Olika arbetsgivare tycker att olika saker är viktigt. Här kommer våra tips inför din ansökan till oss  så att du får en känsla för vad vi värdesätter.

Först och främst vill vi att det framgår varför du vill jobba hos just oss på Tenant & Partner. Vad du tror att du kan tillföra i form av personlighet och kompetens? Det är också viktigt att det tydligt framgår:

  • Vad dina tidigare arbeten har inneburit, en titel kan vara svår att tolka. Beskriv gärna ingående vad dina konkreta arbetsuppgifter och ansvarsområden har varit.
  • Hur länge du har arbetat på dina tidigare arbetsplatser? Om det i ditt CV står att du arbetade på en arbetsplats mellan 2012-2013 är det svårt att veta om du var där i två månader eller i två år. Skriv gärna tidsperioder som ex. 2012 01 – 2013 09.
  • Vilka utbildningar du har gått, vad de har innehållit och hur långa de varit.
  • Dina kontaktuppgifter och födelsedatum
  • Annat som du vill belysa så som språkkunskaper, körkort etc.

Vi ser gärna att din ansökan är på svenska så att vi får en känsla för hur du behärskar och uttrycker dig på det språket.


Vad händer efter att du skickat in en ansökan?

Vi går igenom alla ansökningar och kontaktar de kandidater vi vill träffa. Vid första intervjun får du oftast träffa HR eller någon annan potentiell kollega som berättar hur det är att jobba här samt vad rollen innebär. Givetvis ägnas större delen av intervjun åt dig; vi vill få en så tydlig bild som möjligt av vem du är. Du kommer exempelvis få berätta om din skolgång, din tidigare arbetslivserfarenhet och vad du gör när du inte arbetar.

Som ett nästa steg i rekryteringsprocessen får de kandidater vi väljer att gå vidare med göra ett personlighets- och ett problemlösningstest som mäter logisk analytisk förmåga. Sedan träffas vi oftast igen för att ge dig en bredare bild av arbetet, du får kanske träffa några fler medarbetare och inte minst titta runt på kontoret.

Om du är den vi vill anställa får du ett anställningserbjudande som beskriver våra villkor, vilken kompensation och förmåner som vi har här hos oss.


Introduktion

När du börjar kommer du att få en instegscoach som hjälper dig följa vår introduktionsplan vars syfte är att skapa förutsättningar för dig att snabbt komma in i dina arbetsuppgifter, lära känna verksamheten och dina nya kollegor samt - inte minst - att du ska känna dig varmt välkommen och som en i gänget. Efter några månader hos oss känner du dig förhoppningsvis varm i kläderna!

Jobbar du redan på Tenant & Partner?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@tenantandpartner.com